Redaksjonell ombrekk for Norea Mediemisjons medlemsblad

Grafikk
Norea Mediemisjon

Norea Mediemisjon er en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Deres mål er å forkynne evangeliet om Jesus til verdens minst nådde folkegrupper. Ved hjelp av radio, TV og andre medier når de inn i land og områder som er stengt for tradisjonell misjon.

Organisasjonen har mange medlemmer hjemme i Norge som følger arbeidet og støtter økonomisk. Tre ganger i året sendes det ut et medlemsblad med informasjon og reportasjer fra de forskjellige prosjektene og virkegrenene til Norea.

Siden 2022 har Oasen Media hatt ansvaret for design og layout i bladet Mediemisjon. I godt samarbeid med noreas redaktør produserer omformer vi tekst og bilde fra deres egne ansatte til engasjerende og lettleste redaksjonelle sider med en tydelig Norea-profil.

Flere prosjekter