Vitnesbyrd til LOVSANG24

Video
Oasenkirka

I forbindelse med lovsangskonferansen LOVSANG24 som samler store deler av kristen-norges sangere, musikere og frivillige i kreative tjenester, ble vi bedt om hjelp til å formidle en sterk historie fra lovsangsmiljøet i Oasenkirka.

Jon Øyvind Stokkeland opplevde at han var utbrent i sin frivillige tjeneste i menighetens lovsangsarbeid. Utbrentheten førte til negative tanker og vrangforestillinger – også om hva andre tenkte om han selv.

På LOVSANG23 fikk han sterke opplevelser som revitaliserte ikke bare hans lovsangstjeneste, men også andre områder av Jon Øyvinds liv. Konferansen ble en stor inspirasjon og fikk ringvirkninger for hele menigheten og også andre menigheter i Mandal.

Denne sterke historien ønsker Oasenkirka, hvor Jon Øyvind er aktiv, å dele med årets konferansedeltakere som en takk og til inspirasjon. Vi er så glade for å kunne være med på å dele denne historien, og berørt over hva som kan skje når mennesker med et hjerte som brenner for Jesus samles.

Flere prosjekter